Paste

text de pasti

 

Fie ca sfânta sărbătoare a învierii domnului să vă aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări! Paște Fericit!

 

Dangătul clopotelor ce vestesc Învierea, focul lumânărilor aprinse în biserici, gustul deosebit de pască şi ouă sfinţite – toate acestea să vă facă Sfintele Sărbători pline şi frumoase cum numai sufletul şi-o doreşte.

Paşte fericit!

 

Mântuitorul a avut o cruce de lemn şi o inimă de aur. Azi mulţi vrem cruci de aur şi inimi de lemn. Fie ca în clipa vestirii, într-un glas al Învierii Celui fără de moarte, să renască şi puterea noastră de a iubi şi a ierta. Paşte fericit!

 

Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre…

PAŞTE FERICIT!

 

Taina învierii…ce nu am da să o primim,

Doar prin iertare şi iubire o găsim,

Un gând curat şi luminat, afară clopotele bat,

HRISTOS A INVIAT!

 

Cel mai frumos e atunci când suntem mulţumiţi şi fericiţi cu ce avem şi învăţăm să ne bucurăm de dragostea care sigur mulţi nu o au şi mai presus de acestea învăţăm în viaţă să o preţuim şi învăţăm să trăim iubind acelaşi om care ne e suflet pereche, ne e destinat. Să ai parte de toată dragostea de la cel de lângă tine să o dai în mod altruist înapoi şi să vă preţuiţi clipa ca şi cum ar fi mereu ultima. Preţuiţi lumina din viaţa voastră.

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă apere de toate relele ştiute şi neştiute.

Să aveţi parte de sănătate şi de mult bine.

 

Fie ca Lumina Divină a Sfintelor Paşte să îţi aducă tot ceea ce poate fi mai bun pe lume, Bunul I

Isus prin jertfa lui să-ţi fie alături toată viaţa, mereu viu în sufletul fiecăruia şi astfel vom trăi veşnic! Hristos a-nviat!

 

Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Isus Hristos!

 

Iubeşte, iartă, cum EL te-a învăţat,

Crede şi uită tot ce-ai îndurat.

EL ţi-e lumina, căci EL te-a creat.

Să nu uităm, numai EL ne-a salvat,

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Fie ca Lumina sfântă şi tainică a Momentului Învierii Mântuitorului, să vă arate Calea trezirii sufletului şi a înDumnezeirii !

 

Sfintele sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii.

Hristos a Înviat!

 

BUCURIA vine din lucruri mărunte, LINIŞTEA vine din suflet,

CĂLDURA SĂRBĂTORILOR vine din inimile noastre!

 

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra voastră sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii.

 

Sunt zile când ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima mai caldă şi mai deschisă. Sărbători fericite!

 

Mireasma Sărbătorilor Pascale să fie un moment unic de întoarcere spre pietate, armonie, speranţă, toleranţă, evlavie….

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

În noaptea Învierii, când clopotele bat, cu lumânări aprinse, cu sufletul curat, să spunem împreună….HRISTOS A ÎNVIAT !!!!

 

Nespusa bucurie a Învierii Domnului să se sălăşluiască întru noi, iar Hristos Cel ce a biruit moartea să reverse asupra noastră viaţa, sănătate, pace, belşug de bucurii duhovniceşti şi întru toate buna sporire.

 

Fie ca spiritul Sfânt al Sărbătorilor de Paşti să vă lumineze sufletele şi casele! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă ocrotească !

 

Un înger blând din cer coboară,

Se roagă-n taină, apoi zboară.

De-acolo sus el ne trimite:

Un zâmbet blând, o rază caldă,

Şi trei cuvinte:

Hristos a înviat!

 

LA CASA DE OAMENI BUNI DUMNEZEU FACE MINUNI, PUNE ÎNGERI LÂNGĂ EA SĂ LE RÂDĂ INIMA. PACE, GÂND ÎNPLINIT ŞI UN PAŞTE FERICIT. HRISTOS A ÎNVIAT !

 

De paşti când zorile s-aprind şi la biserici clopotele bat, din inimă îţi zic cu glas plăpând HRISTOS A ÎNVIAT!!!

 

Fie ca sfânta sărbătoare a învierii domnului să-ţi aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă.

 

E-n somn de sălcii, un vis de răstignire

E plâns de miei şi plaiuri cu verdeaţă

Hristos să vă aducă lumină

În noaptea renunţării la moarte pentru viaţă!